o firmie

Nasze zainteresowanie problematyką środowiskową sięga początku lat dziewięćdziesiątych i związane jest z edukacją w Technikum Chemicznym
w Bydgoszczy.

 

Następnie kontynuowaliśmy naukę na Wydziale Technologii Chemicznej,
kierunku Ochrona Środowiska na Politechnice Poznańskiej. Po uzyskaniu tytułu magistra inżyniera rozpoczęliśmy naukę na Studiach Doktoranckich "Technologia Chemiczna i Aparatura Badawcza" zakończoną obroną pracy doktorskiej i osiągnięciem tytułu doktora nauk technicznych w roku 2004.

 

Kolejne lata spędziliśmy na powiększaniu bagażu doświadczeń w pracy zawodowej (podjętej jeszcze w trakcie trwania studiów doktoranckich).

 

Jako EcoHelp działamy od połowy 2008 roku.